Soru: 23025

Eşit kütledeki elmas ve grafitle ilgili,

I.    İçerdikleri karbon atomu sayıları aynıdır.
II.   Elektrik iletkenlikleri aynıdır.
III.  Grafitin erime sıcaklığı elmasın erime sıcaklığından yüksektir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve IIII
E) l, ll ve lll