Soru: 23026

Karbon atomları arasında tekli, ikili ve üçlü bağ oluşabilmektedir.

Karbon atomları arasındaki bağı oluşturan hibrit orbitallerin s karakteri arttıkça,

I.    Bağ enerjisi artar.
II.   Bağ sağlamlığı artar.
III.  Bağ uzunluğu artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız III
D) l ve ll
E) II ve III