Soru: 23027

Bileşiklerin genel özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

I.    Kovalent bağ içerir.
II.   Erime ve kaynama noktası yüksektir.
III.  Ana kaynağı canlılardır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri CH4 için doğru iken KF için yanlıştır?

A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız III
D) l ve lll
E) II ve III