Soru: 23029

6C ve 8O atomları arasında oluşan CO2 molekülüyle ilgili,

I.    C atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
II.   Bağ açısı 180odir.
III.  VSEPR gösterimi AX2dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız III
D) l ve ll
E) II ve III