Soru: 23031

tepkimesiyle ilgili,

I.    sp2 hibrit orbitalleri sp3 hibrit orbitallerine dönüşmüştür.
II.   H–C–H bağ açısı artmıştır.
III.  Sigma bağ sayısı artmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız III
D) l ve lll
E) II ve III