Soru: 26228

Kalıtımın genel esasları düşünüldüğünde insan için;

I. Otozomal özelliklerin dişi ve erkeklerde ortaya çıkma olasılığı eşittir.

II. X'e bağlı çekinik özelliklerin dişilerde ortaya çıkma olasılığı erkeklerden yüksektir.

III. Heterozigot sayısı fazla olan bireylerde mayozla üretilen gamet çeşitliliği fazladır.

verilen yorumlardan hangileri yapılamaz?

 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III