Soru: 26232

Genotipi bilinmeyen bir hücreden ABc genotipli gamet oluşmuştur.

I. AABbcc

II. AaBBcc

III. aaBBCc

Buna göre gamet ana hücresinin genotipi yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III