Soru: 26261

• Karakterlerin genlerle ifade edilmesidir.

• Heterozigot durumda etkisini gösteremeyen gendir.

• Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gösteren gendir.

• Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir.

Yukarıda verilen tanımlar incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yoktur?

A) Genotip
B) Gen
C) Çekinik gen
D) Baskın gen
E) Alel