Soru: 26267

Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıtımından sorumlu aleller iki harf ile gösterilir.

Buna göre,

I. Baskın alel büyük harfle gösterilir.

II. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden farklıysa heterozigottur.

III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III