Soru: 26272

Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genotip örneklerinden hangisi yanlış gösterilmiştir?

     Fenotip               Genotip   

A)   a                             aa
B)   A                            Aa
C)   A                            AA
D)   a                            Aa
E)  XaY                         XaY