Soru: 26306

İnsanlarda altı parmaklılık çekinik alel ile taşınan bir özelliktir.

Buna göre altı parmaklı bir çocuğun ebeveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz?

     ♀ Anne        ♂ Baba

A)     AA                aa
B)     Aa                aa
C)     aa                Aa
D)     Aa               Aa
E)     aa                aa