Soru: 26317

Buna göre verilen Punnett karesinde numaralı bireylerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. → Kırmızı - tüylü
B) II. → Kırmızı-tüysüz
C) III.→ Kırmızı-tüysüz
D) IV.→ Sarı - tüysüz
E) V. → Sarı - tüylü