Soru: 26328

Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır.

Homozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk tohumlu iki bitki çaprazlandığında;

I. sarı-yuvarlak,

II. sarı-buruşuk,

III. yeşil-yuvarlak,

IV. yeşil-buruşuk,

verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez?

A) I ve II
B) III ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) II, III ve IV