Soru: 26333

Buna göre annenin fenotipi ve genotipi verilenlerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III