Soru: 26344

Tavuk ve horozlarda gül ibiklilik (G) balta ibikliliğe (g), uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır.

I. gül ibik-kısa bacaklı tavuk

II. gül ibik-uzun bacaklı horoz

III. balta ibik-kısabacaklı horoz

IV. balta ibik-uzun bacaklı tavuk

Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genotipi kesin olarak bilinemez?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV