Soru: 26387

Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvarlak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezelyeyle çaprazlanıyor.

I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvarlak tohum

II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F1’ler oluşuyor.

Buna göre I. ve II. çaprazlamalardaki genotipi bilinmeyen atalar aşağıda verilenlerden hangileri olabilir?

                 I                    II      

A)           yy                   YY
B)           YY                   yy
C)           YY                   Yy
D)           Yy                   Yy
E)            yy                   yy