Soru: 26392

Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıl rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür.

Demirkırı iki bireyin çaprazlamasından oluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Demirkırı - Beyaz
B) Beyaz - Siyah
C) Kızıl - Demirkırı
D) Kızıl - Demirkırı - Beyaz
E) Beyaz - Siyah - Demirkırı