Soru: 26393

İki karakter açısından heterozigot iki bireyin çaprazlanması sonucu baskın fenotipli yavruların oluşma ihtimali kaçtır? (Genler bağımsızdır)

A) 1/8
B) 1/16
C) 1/32
D) 3/16
E) 9/16