Soru: 26401

P :      ♀                          ♂

           ?           X       aabbccdd

           F1 → AabbCcDd

Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F1 dölünün genotipi verilmiştir.

I. AABbCCDd

II. aaBBCcDD

III. AabbCcDd

Buna göre dişi bireyin genotipi verilenlerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III