Soru: 26469

Laboratuvar ortamında üretilen ilk organik bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metan
B) Üre
C) Formik asit
D) Etilen
E) Glikoz