Soru: 26736

Bu bölgelerle ilgili,

I. a bölgesindeki aleller birbirinin homoloğudur.

II. b bölgesinde renk körlüğü, hemofili alelleri bulunabilir.

III. c bölgesindeki aleller babadan sadece erkek çocuklarına aktarılır.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III