Soru: 26739

Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir?

(Hemofili  X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir alel ile belirlenir.)

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 2, 3 ve 4
E) 1, 2, 3 ve 4