Soru: 26742

Buna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde doğan erkek çocukların renk körü olma olasılığı 1/2’dir?

(Renk körlüğü X kromozomunda çekinik alel ile taşınır.)

A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve IV
D) II ve IV
E) I, II, III ve IV