Soru: 26745

Renk körü bir anne ile normal görüşlü bir babanın çocukları ile ilgili seçeneklerden hangisi söylenebilir?

(Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik alel ile belirlenir.)

A) Tüm çocuklar sağlamdır.
B) Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır.
C) Erkek çocukların tamamı taşıyıcıdır
D) Kız çocuklarının tamamı renk körüdür.
E) Erkek çocukların tamamı renk körüdür.