Soru: 26749

Yukarıdaki soy ağacında  X kromozomu üzerinden taşınan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip bireyler taralı olarak gösterilmiştir.

Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5