Soru: 26759

Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir alel ile ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 3 - 6 nolu bireylerin genotipinde bu alel bulunmaz.
B) 1 - 7 - 9 nolu bireyler bu özellik bakımından heterozigottur.
C) 11 nolu bireye bu gen 8 nolu bireyden taşınmış olabilir.
D) 10 - 11 nolu bireyler çift yumurta ikizidir ve genotipleri farklıdır.
E) 5 nolu bireyin doğacak erkek çocuklarının hepsi hasta olacaktır.