Soru: 26771

Y kromozomunda taşınan özelliklerin kalıtımı ile ilgili olarak;

I. Dişilerde ortaya çıkma olasılığı yoktur.

II. Özelliğe sahip erkek birey,  bütün erkek çocuklarına bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olan aleli aktarır.

III. Bir erkeğin genotipinde bu özelliği belirleyen alel sayısı ikidir.

verilen açıklamalardan hangisi söylenemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III