Soru: 26777

Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle aktarılamaz?

A) Otozomal kromozomlarda taşınan baskın gen
B) Y’de taşınan baskın gen
C) Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik gen
D) Otozomlarda eş baskın gen
E) X kromozomunda taşınan çekinik gen