Soru: 3033

Kısmi renk körlüğü X kromozomunda çekinik bir alel ile taşınır.

Kısmi renk körlüğü ile ilgili;

I. Erkek çocuklar kısmi renk körlüğü genini annesinden alır,

II. Anne renk körü ise bütün erkek çocuklar renk körü olur.

III. Anne renk körü, baba sağlıklı olduğu durumlarda kız çocuklar taşıyıcı olur.

IV. Taşıyıcı bir annenin sağlıklı erkek çocukları olabilir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV