Soru: 3046

Canlılarda homolog kromozomlar üzerinde bulunan alellerin özellikleri ile ilgili;

 I. Aleller, aynı genin farklı biçimleridir.

II. Homolog kromozomlar üzerinde farklı lokuslar üzerinde bulunur.

III. Homolog kromozomlar üzerinde karşılıklı lokuslar üzerinde bulunur.

IV. Diploit bir canlı bir karakter için iki alel taşır.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) YalnızI
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I, III ve IV