Soru: 3075

Ayrık kulak memesi fenotipindeki bir adam ile ayrık kulak memesi fenotipindeki bir kadının ilk çocukları yapışık kulak memesi fenotipine sahip bir dişidir.

Buna göre;

I. Fenotipik farklılığın nedeni tek bir genin iki aleli olmasıdır.

II. Yapışık kulak memesi fenotipi X bağlantılı çekinik bir alel tarafından ortaya çıkar.

III. Yapışık kulak memesi fenotipini ortaya çıkaran alel baskındır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III