Soru: 6302

 Aşağıdaki bileşikler eşit sayıda oksijen atomu içerdiğine göre;

  I.    SO3

  II.   N2O5     

  III.  CO2

bileşiklerin mol sayılarının  büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) I > II > III
B) I > III > II 
C) III > II > I 
D) III > I > II 
E) II > III > I