Soru: 6303

  I.    1 tane N2 molekülü

  II.   6,02.1022  tane N2 molekülü

  III.  1 mol N atomu

Yukarıda verilenlerin kütlelerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( N: 14 ) 

A) I > II > III 
B) I > III > II
C) III > II > I
D) III > I > II
E) II > III > I