Soru: 6306

Avogadro sayısı kadar atom içeren CH4 bileşiği kaç gramdır? ( C: 12, H: 1 )
A) 8 
B) 6,4 
C) 3,2
D) 2,4 
E) 1.6