Soru: 6307

0,25 mol SO3 bileşiği için;

I. 0,25 mol O atomu içerir.

II. 8 gram S atomu içerir.

III. 6,02. 1023 tane atom içerir.

yargılarından hangileri doğrudur? (S: 32, O: 16 )

A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) I ve II 
D) I ve III
E) II ve III