Soru: 6308

CO2 bileşiği için ;

I. Bir molekülünün kütlesi 44 / NA gramdır.

II. 22 gramı 2 mol atom içerir.

III. 0,2 molünün kütlesi 8,8 gramdır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? ( C: 12, O: 16 )

A)  Yalnız I
B)  I ve II
C)  I ve III
D)  II ve III
E)  I ,II ve III