Soru: 6897

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2

Tepkimesine göre;

I. Fe2O3 indirgendir.

II. CO bileşiği indirgenmiştir

III. 1 mol Fe2O3 bileşiği 6 mol elektron almıştır

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III