Soru: 6899

MnO4-  +  H2O2  →  Mn2+  +  O2

Verilen tepkime kendiliğinden gerçekleştiğine göre;

I. H2O2 yükseltgendir.

II. MnO4- iyonu 5 e- alarak Mn2+  oluşturur.

III. H2O2 bileşiği hidrojen peroksit olarak adlandırılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III