Soru: 6900

Bakır metalinin aktifliği gümüş metalinin aktifliğinden fazladır.

Cu - Ag pili için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cu elektrotun kütlesi zamanla azalır.
B) Ag+ derişimi zamanla azalmaktadır.
C) Tuz köprüsünde anyonlar bakır elektrodun olduğu kaba göç etmektedir.
D) Elektronlar dış devrede Cu elektrottan Agelektroda doğru akar.
E) Cu elektrotun bulunduğu kaba su ilave edilirse pilin gerilimi azalır.