Soru: 6904

Yukarıda verilen sistem için;

I. Elektronlar dış devrede Cu elektrotdan Al elektroda doğru akar.

II. Cu elektrot katot hücresidir.

III. Al elektrodun kütlesi 0,4 mol azalırken Cu elektrodun kütlesi 0,6 mol artmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III