Soru: 6905

Kimya laboratuvarında yapılan deney de HCl çözeltisinin içine X ve Y metalleri ayrı ayrı batırılmaktadır. X metalinin çevresinde gaz çıkışı gözlenirken, Y metalinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Öğretmenleri öğrencilerine deneyi yorumlamalarını istediğinde;

Şebnem:    X metali H atomundan aktiftir

Elif:             Y metali H atomundan aktifitr.

Mert:          Zamanla çözeltinin pH değeri azalır.

Derin:         Elektron verme isteği X > H > Y dir.

Oğulcan:    Y metalinden yapılmış kapta HCl çözeltisi saklanamaz.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadeleri kesinlikle doğrudur?

A) Elif ve Mert
B) Derin ve Şebnem
C) Derin ve Mert
D) Oğulcan ve Elif
E) Oğulcan ve Mert