Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 10836

İlk insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyorlardı. Tarımla birlikte yerleşik hayata geçtikleri için ilk yerleşme yerleri tarıma elverişli ............... olmuştur.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir bilgi verilmiş olur?

Soru 2: 10838
Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim biriminin büyümesine ve farklılaşmasına etki eden faktörler arasında değildir?
Soru 3: 10839
Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden biri değildir?
Soru 4: 10841

Dünyada ilk yerleşmeler, genellikle iklimin uygun olduğu akarsu boylarında kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşmelerin kurulduğu yerlerden biri değildir?

Soru 5: 10855
Türkiye'nin coğrafi özellikleri dikkate alındığında, Kastamonu-Küre, Artvin-Murgul ve Elazığ-Maden gibi yerleşmelerin gelişmesinde etkili olan beşeri faktör aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
Soru 6: 10857

Japonya'da eski başkent Kyoto hariç metropol şehirlerin hepsi kıyıda, özellikle güneyde koylar çevresinde yer alır. Bunlar Tokyo, Kavasaki, Yokohoma, Osaka, Kobe ve Nagoya gibi şehirlerdir.

Japonya'da büyük şehirlerin ve nüfusun yukarıda açıklandığı gibi kıyı kesiminde toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 29888

Dünya üzerinde yerleşmelerin dağılışı düzenli olmamakla birlikte bu dağılışı sınırlandıran bazı faktörler bulunur. Yerleşmeler, bazı bölgelerde daha yoğunken bazı bölgelerde daha seyrektir ya da hiç yoktur. 

Buna göre, yerleşmelerin dağılışının sınırlandırandırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

Soru 8: 30008

Anadolu’da kurulan Çatalhöyük, insanların doğal ortamla etkileşime girerek avcı toplayıcı bir toplumdan tarım toplumuna geçişinin ilk yerleşme örneklerinden biridir.

I. Çatalhöyük, bataklıklarla kaplı ovaya hâkim bir tepede kurulmuştur.  

II. Çarşamba Nehri’nin yakınlarında yer alması ve alüvyal toprakların varlığı tarıma geçişte etkili olmuştur.

III. Killi topraklar konut yapımında ve süs eşyaların üretilmesinde kullanılmıştır.

IV. Kare şeklinde ve çatıdan girişe sahip, birbirine yapışık evleriyle Çatalhöyük planlı bir yerleşim dokusuna sahiptir.

V. Evlerde bulunan sanat eserlerinde leopar, boğa gibi figürlere rastlanması bölgedeki vahşi yaşam hakkında da bilgi vermektedir.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi Çatalhöyük’ün kurulduğu yerin doğal ortam özellikleri ile ilgili bilgi içermemektedir?

Soru 9: 30134

Bir yerleşim yerinin geçici veya kalıcı olması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?