Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6080

Mehmet, bir içme suyu fabrikasında suların pH değerlerini ve sertliğini inceleyen bir kimyagerdir. Selin, adli tıpta kan ve idrar örneklerini inceleyen bir kimya mühendisidir. Fatih ise karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını inceleyen bir araştırma görevlisidir.

Yukarıda verilen kişilerin uğraştığı alanlar kimyanın hangi alt disiplinine aittir? Eşleştiriniz.

Kişiler                                          Kimyanın Alt Disiplin Dalları

a)Mehmet                                   1.Analitik kimya

b)Selin                                         2.Organik kimya

c)Fatih                                         3.Biyokimya

Soru 2: 6083

Kimya bilimi çeşitli disiplinlere ayrılmıştır. Bu disiplinler yukarıdaki şemada verilmiştir.

Bu şemaya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Temel yapısını karbon atomunun oluşturduğu, karbon atomunun yanında H, O, N, P gibi atomları da içeren bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen kimya disiplini hangisidir?

b) Maddenin kimyasal bileşenlerini, madde içindeki miktarlarını nitel ve nicel olarak inceleyen kimya disiplini hangisidir?

c) Genellikle karbon içermeyen, organik olmayan bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen kimya disiplini hangisidir?

d) Canlı vücudunda meydana gelen kimyasal olayları inceleyen kimya disiplini hangisidir?

Soru 3: 6084

Bazı elementlerin ve bileşiklererin özellikleri tabloda verilmiştir.

Madde Özellikleri

Sodyum (Na)

Alkali metaldir. Vucudun asit-baz dengesini sağlar. Aktif bir metal olduğundan doğada bileşikleri halinda bulunur.
Demir (Fe) Yer kabuğunda ve dünyanın merkezindeki çekirdekte yoğun olarak bulunan demir dünyanın manyetik alanının oluşmasını sağlar. Demir alyuvarlardaki hemoglobinin yapısında bulunur ve hücrelere oksijen taşıma görebi yapar.
Kurşun (Pb) Kurşun çevre kirliliği oluşturan ve toksik etki yapan ağır bir metaldir. Endüstride pil ve akü üretiminde, yakıtlarda katkı maddesi olarak, radyasyon koruyucu olarak kullanılır. Kurşun vücuda içme suyu ve vesin zinciri yoluyla girebilir ve biyolojik olarak parçalanamadığından vucuttaki toksik etkisinin giderilmesi zordur.
Kükürt trioksit (SO3) SO3 havadan ağır, yanıcı olamayan, zehirli bir gazdır. Fosil yakıtların yakılması sonucu oluşur. SOgazı su buharıyla birleşerek aside dönüşür ve buda asit yağmurları oluşumuna katkı sağlamış olur. 
Karbon dioksit (CO2) Endüstrilerin gelişmesiyle atmosferdeki karbon dioksit miktarı hızla artmaktadır. Karbon dioksit gazının artışı sera etkisi yaratarak küresel ısınmaya neden olmaktadır. Sera etkisiyle olaşan iklim değişiklikleri bazı bölgelerde kuraklık şeklinde ortaya çıkmaktadır.

 

Bu tablodaki bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Endüstride kullanılan kurşun elementinin toksik etkisini azaltmak için neler yapılabilir?

b) Vücudunda asit-baz dengesi bozulan bir insanda hangi elementin eksikliği olabilir?

c) Dünyanın manyetik alanını oluşturan ve hemoglobinin yapısında bulunan hangisidir?

ç) Asit yağmurlarının oluşumunu azaltmak için hangi gazın doğaya salınımı azaltılabilir?

d) Sera etkisi yaparak küresel ısınmaya sebep olan gaz hangisidir?

Soru 4: 6085

    Kış aylarında sobalardan sızan gazlardan ve güvenlik önlemleri yetersiz olan maden ocaklarından kaynaklanan zehirlenme haberleri duyan Melih, zehirlenmeye sebep olan gazları araştırdığında aşağıdaki bilgilere ulaşmaktadır.

    Karbon monoksit (CO) gazı; yanıcı, kokusuz ve çok zehirli bir gazdır. Fosil yakıtların yetersiz oksijenle yanması sonucunda karbon monoksit gazı oluşur. İnsan vücudunda oksijen gazı, hemoglobindeki Fe+2 iyonlarına bağlanarak hücrelere taşınır. Karbon monoksitin hemoglobine bağlanma hızı, oksijenden yaklaşık iki yüz kat daha fazladır. Solunan gazdaki karbon monoksit oksijenin hemoglobine bağlanmasını engelleyerek hücrelere yeterli oksijen geçişini mani olur. Bu durum zehirlenmelere, boğulmalara neden olur.

   Sobaların bağlı olduğu bacalar; düzenli temizlenmez, yanma ortamına yeterli oksijen girişi sağlanmaz, kömür madeni ocaklarında yeterli havalandırmalar yapılmazsa bu tür zehirlenmeler önlenemez.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Melih karbon monoksit gazının hangi özelliğinin zehirlenmelere sebep olduğunu belirlemiştir?

b) Soba kullanımında hangi kurallara uyulmalıdır?

c) Maden ocaklarında zehirlenmelerden korunmak için hangi önlemler alınabilir?

d) Karbon monoksit gazının havadan ağır ve kokusuz olmasının zehirlenmeye etkisi neler olabilir?

Soru 5: 46032

.

Soru 6: 46033

Simyanın ve kimya biliminin çalışma tekniklerini karşılaştırarak simyanın kimya bilimine göre eksikliklerini gerekçeleri ile tespit ediniz.

Soru 7: 46040

Simya, teorik temelleri olmayan ve sınama yanılmaya dayanan çalışmalar içeren uğraştır. Sistematik bilgi birikimi sağlamadığı için bilim sayılmamıştır. Simya alanında yapılan çalışmalar sayesinde geliştirilen araç-gereçler, yöntemler ve bulunan maddeler kimya biliminin gelişimine katkı sağlamıştır. Simya döneminin şartları, teknolojisi ve bilgi birikimi düşünüldüğünde simyacıların yaptığı çalışmalar niçin önemlidir? Açıklayınız.