Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6302

 Aşağıdaki bileşikler eşit sayıda oksijen atomu içerdiğine göre;

  I.    SO3

  II.   N2O5     

  III.  CO2

bileşiklerin mol sayılarının  büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

Soru 2: 6303

  I.    1 tane N2 molekülü

  II.   6,02.1022  tane N2 molekülü

  III.  1 mol N atomu

Yukarıda verilenlerin kütlelerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( N: 14 ) 

Soru 3: 6304
16 gram gelen SO3 bileşiği kaç mol atom içerir? ( S: 32, O: 16 ) 
Soru 4: 6305
NK'da 4,48 litre hacim kaplayan C2H6 gazı kaç gramdır? ( C: 12, H: 1 )
Soru 5: 6306
Avogadro sayısı kadar atom içeren CH4 bileşiği kaç gramdır? ( C: 12, H: 1 )
Soru 6: 6307

0,25 mol SO3 bileşiği için;

I. 0,25 mol O atomu içerir.

II. 8 gram S atomu içerir.

III. 6,02. 1023 tane atom içerir.

yargılarından hangileri doğrudur? (S: 32, O: 16 )

Soru 7: 6308

CO2 bileşiği için ;

I. Bir molekülünün kütlesi 44 / NA gramdır.

II. 22 gramı 2 mol atom içerir.

III. 0,2 molünün kütlesi 8,8 gramdır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? ( C: 12, O: 16 )

Soru 8: 6309

C2H4 ve C2H6 bileşikleri eşit sayıda hidrojen  atomu içermektedir. Bu bileşiklerden oluşan karışımın kütlesi 72 gram olduğuna göre karışımda  kaç gram C2H4 vardır?  ( C: 12, H: 1 )

Soru 9: 6310

CO2 bileşiğinde 9,6 gram O atomu bulunduğuna göre kaç gram C atomu bulunur?  ( C: 12, O: 16 )

CH4 ve C2H6 gazlarından oluşan karışım 2 mol ve karışımın kütlesi 53 gram olduğuna göre karışımdaki C2H6 kaç moldür?

( C: 12 g/mol, H: 1 g/mol )