Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6312

Eşit sayıda atom içeren;

I. C2H4

II. NH3

III. SO2

bileşiklerinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( C: 12, H: 1, N: 14, S: 32, O: 16 )

Soru 2: 6313
3,6 mol atom içeren C2H5OH bileşiğinde kaç mol H atomu bulunur?
Soru 3: 6314
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal reaksiyonlarda değişebilen özelliklerdendir?
Soru 4: 6315

16,2 g Al metali üzerine NaOH çözeltisi katılıyor. Al metalinin tamamı reaksiyona girerek  Na3AlO3 oluşuyor.

Açığa çıkan H2 gazı kaç moldür? (Al:27, H:1)

Soru 5: 6316

Denklemine göre 96g O2 elde etmek için kaç g  NaClO3 tuzu gereklidir? (Na:23, Cl:35,5, O:16)

Soru 6: 6317

H3PO4 + Ca(OH)2Ca3(PO4)2 + H2O

Kimyasal denklemi denkleştirildiğinde H2O nun katsayısı kaç olur?

Soru 7: 6318

C3H6 + O2CO2 + H2O

Kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde CO2 nin katsayısı kaç olur?

Soru 8: 6319

0,01 mol MgXO4 bileşiği 1,2 gram gelmektedir. Buna göre X elementinin mol kütlesi kaç gramdır?  ( Mg: 24 O: 16 )

Soru 9: 6320

9,6 g O2 gazı ile 11,2 g CO gazının reaksiyonu sonucunda hangi maddeden kaç gram tepkimeye girmez?(C:12 , O:16g/mol)

CaCO3 + 2HCl  →   X + CO2 + H2

Kimyasal denkleminde X olarak belirtilen madde aşağıdakilerden hangisidir?