Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20504

10 tane CO2 molekülü kaç gramdır? (C: 12, O: 16, NA : Avagadro sayısı)

Soru 2: 20505

Yukarıda verilen tepkime denklemine göre 40 g CaCO3 katısının HCl ile tepkimesinden normal koşullarda 5,6 L  hacim kaplayan CO2 gazı olumaktadır.

Buna göre tepkimenin verimi yüzde kaçtır? (Ca: 40, C: 12, O: 16)

Soru 3: 20506

tepkimesine göre normal koşullarda 6,72 L hacim kaplayan H2 gazı oluşabilmesi için kaç mol NH3 gazı kullanılmalıdır?

Soru 4: 20507

Al2S3 bileşiğinin kütlece %36'sı alüminyum elementidir. Eşit kütlede Al ve S elementleri kullanılarak en fazla 200 g Al2S3 bileşiği oluşturulmaktadır.

Buna göre hangi elementten kaç gram artar?

Soru 5: 20508

10 g CaCO3 bileşiğindeki atom sayısı kadar molekül içeren SO2 gazıyla ilgili

I.    32 g dır.

II.   Hacmi 11,2 L dir.

III.  9,03.1023 tane atom içerir.

yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur?

(C:12, O:16, S:32, Ca:40, NA: 6,02.1023)

Soru 6: 20509

Aşağıda bazı atom ve molekül miktarları verilmiştir.

  I.    1 molekül oksijen gazı

  II.   1 mol oksijen gazı

  III.  1 oksijen atomu

  IV.  10 tane oksijen molekülü

Bu maddelerin kütlelerinin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

Soru 7: 20510

C2H6 bileşiğinin kütlece %20'si hidrojen elementidir. 

Buna göre C3H4 bileşiğinde kütlece karbon yüzdesi kaçtır?

Soru 8: 20511

Fe2O3 bileşiğinde demir elementinin oksijen elementiyle kütlece birleşme oranı 7/3 tür.

Buna göre 42 g Fe ve 24 g O'nun tam verimle tepkimesinden oluşan FeO bileşiğiyle ilgili

  I.    54 gramdır.

  II.   Atom kütleleri oranı (Fe/O) 7/2 dir.

  III.  12 gram Fe elementi artar. 

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 9: 20512

AgNO3(suda)  +  KBr(suda) → AgBr(k)  +  NaNO3(suda) 

tepkimesiyla ilgili

  I.    Çözünme-çökelme tepkimesidir.

  II.   K+ ve NO3¯ seyirci iyonlardır.

  III.  Net iyon tepkimesi Ag+ +  Br¯ → AgBr(k) şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 10: 20513

Aşağıda bazı tepkimeler verilmiştir.

I.    NH3(suda)  +  HCl(suda)  →  NH4Cl(suda)

II.   Mg(k)  +  2HCl(suda)  →  MCl2(suda)  +  H2(g)

III.  HNO3(suda)  +  KOH(suda)  →  KNO3(suda)  +  H2O(s)

Buna göre yukarıdaki tepkimelerden hangileri asit-baz tepkimesidir?