Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20514

Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi yanma tepkimesidir?

Soru 2: 20515

Yukarıdaki tepkime denklemlerinden hangilerinin türü yanlış verilmiştir?

Soru 3: 20516

Azot ve oksijen elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikte, elementlerin birleşen kütleleri I ve II. grafikte gösterilmiştir.

I. grafikteki bileşiğin formülü NO2 ise II. grafikteki bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 20517

X ve Y arasında gerçekleşen tepkimenin kütle-zaman grafiği yukarıda verilmiştir.

Grafiğe göre X ve Y elementleri arasında oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

  (X:52, Y: 16)

Soru 5: 20518

Yukarıdaki grafik gaz fazında gerçekleşen bir tepkimeye aittir.

Buna göre

  I.    Tepkimede sınırlayıcı bileşen CH4 bileşiğidir.

  II.   Tepkime tam verimlidir.

  III.  Yanma tepkimesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 6: 25589

Tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir.

Buna göre bilim insanı-kanun eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak yapılmıştır?

Soru 7: 25593

Aşağıdaki tepkimede, tepkimeye giren ve tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir.

C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O

X g     12,8 g     13,2 g    3,6 g

Buna göre C3H4’ün kütlesi kaç gramdır?

Soru 8: 25604

Buna göre 54 gram H2O bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır?

         H                 O      

Soru 9: 25725

Fe2O3 bileşiğin de kütlece birleşme oranı mFe/mO = 7/3 tür.

Buna göre

  I.    14 g Fe ile 6 g O'nun tepkimesinden 20 g Fe2O3 bileşiği oluşur.

  II.   40 g Fe2O3 bileşiği elde etmek için 28 g Fe yeterli miktardaki O ile tepkimeye girer.

  III.  21 g Fe ile 21 g O'nun tepkimesinden en fazla 28 g Fe2O3 bileşiği oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 10: 25728

XY2 bileşiğinin kütlece % 60’ı Y elementidir.

Buna göre 30 gram XY2 bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir?