Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6322

Kütleleri eşit olan CH4 olan ve SO2 gazları karışımı 2,5 mol  olduğuna göre karışımda kaç mol SO2  gazı vardır ?

     ( C: 12 , H: 1 , O: 16  , S: 32 )

Soru 2: 6323

Fe2O3 ün Fe'ye indirgenmesi 3 kademede olur.

        l.    3Fe2O3(k) + CO(g)   2Fe3O4(k) + CO2(g)

       ll.    Fe3O4(k) + CO(g)  3FeO(k) + CO2(g)

       lll.   FeO(k) + CO(g)  Fe(k) + CO2(g)

Buna  göre toplam 4,5 mol CO harcandığında kaç gram Fe elde edilir?(Fe:56)

 

Soru 3: 6324

CaCO®  CaO  +  CO2

200 gram % 25 saflıktaki  CaCO3 ün ısıtılması ile kaç gram CaO  elde edilir?(Ca: 40 , C: 12 , O: 16)

Soru 4: 6325

N(g)  + 3H(g) → 2NH3 (g)

Tepkimesine göre 56 gram N2 ile yeterince H2 birleşirse  kaç gram NH3  gazı elde edilir? (N: 14,H: 1) 

Soru 5: 6326

CaCl2  +  H2SO   CaSO4  +  2HCl

Tepkimesine göre 999 g CaCl2 yeteri kadar H2SO4 ile tepkimeye girdiğinde 324 g HCl elde ediliyor.

Tepkimenin % verimi kaç olur? (Ca:40 , Cl:35,5 , H:1 g/mol )

Soru 6: 6327

2SO2 + O2 → 2SO3

Denklemine göre 32 g  SO2 ile 32 g O2 tepkimeye girerse hangi maddeden kaç gram artar? (S: 32,  O: 16 )

Soru 7: 6328

Ca + H3PO4 ® Ca3(PO4)2 + H2

Kimyasal denklemi denkleştirildiğinde H2 nin katsayısı kaç olur?

Soru 8: 6329

22 gram C3H8  gazının yanması sonucunda NK'da kaç litre CO2 gazı oluşur ? ( C: 12 , H: 1 )

Soru 9: 6330

CO +1/2 O2  CO2

tepkimesine göre 7 g CO gazı ile yeterince O2 harcandığında kaç gram CO2 oluşur?     

( C: 12, O: 16 )

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Tepkimesine göre, 6 gram Mg ile 36 gram HCl nin tam verimle tepkimesinden kaç gram H2  gazı elde edilir ? ( Mg :24 , H :1 , Cl :35 )