Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6332
  • 0,2 mol XY2 bileşiği 8,8 gram,
  • 0,2 mol XY bileşiği 5,6 gramdır.

Buna göre X ve Y'nin atom kütleleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir ?

          X                    Y  

Soru 2: 6333

2Al  +  6HCl ® 2AlCl3 +  3H2

Tepkimesine  göre,  Al  metali  tamamen  çözündüğünde,  NK'da  33,6 litre  H2  gazı  elde  edilebilmesi için  tepkimede  kaç  gram  Al  metali kullanılmalıdır ? (Al: 27 H: 1 , Cl: 35 )

Soru 3: 6334

 

tepkimesine göre 69 gram C2H6O yandığında oluşan CO2 ve H2O küt­leleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (C:12, O:16, H:1)

          CO2                    H2O

Soru 4: 6335

36,12.1022  tane atom içeren SO2 gazı kaç gramdır? ( S: 32 , O: 16 )

Soru 5: 6336

O2 + 2SO2     2SO3

tepkimesi 32 gram SO2 ve 16 gram O2 alınarak başlatıldığında;

  l. Sınırlayıcı bileşeni SO2 dir.

 ll. Oluşan SO3 40 gramdır.

lll. O2 den 0,25 mol artar.

yargılarından hangileri doğrudur? (S:32, O:16)

Soru 6: 6337

C4H10O + xO2  yCO2 + zH2O

 

 Yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla  denkleştirildiğinde x, y, z yerine hangi sayılar getirilmelidir ?

         x            y            z    

Soru 7: 6338

Buna göre oluşan HCl'nin kütlesi kaç gramdır? (Mg:24, H:1, Cl:35,5)


Soru 8: 6339

 denkleştirilmiş tepkimede X'in molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9: 6340

Buna göre başlangıçtaki C , H ve O kütleleri  aşağıdakilerden hangisidir?  (C:12, O:16, H:1)

         C                    H                    O

  N2(g)  +  3H2(g)   2X(g)

  2X(g) + Y(g)   (NH4)2SO4

Yukarıdaki denkleştirilmiş olarak verilen tepkime denklemlerindeki Y taneciğinin formülü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?