Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6342

A2B3 bileşiğinin kütlece %30'u B elementi olduğu­na göre A2B3 bileşiğinin mol kütlesi kaç gramdır? ( B:16 )

Soru 2: 6343

Yukarıdaki tepkime gerçekleşirken,

  I.    Toplam kütle korunur.

  II.   Molekül sayısı korunur.

  III.  Atom cinsi korunur.

ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 3: 6344

X ve Y nin oluşturduğu iki bileşikte, bileşik kütlesi ile Y'nin kütlesinin değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre eşit miktarda Y'ye karşılık I. Bileşikteki X'in II. Bileşikteki X'e katlı oranı kaçtır?

Soru 4: 6345

XO2 bileşik yapısında X yerine hangi atom gelir­se elementlerin kütleleri arasindaki oran 1 olur?  

( C:12, O:16, S:32, N:14, Si:28, Sn:118 )

Soru 5: 6346

Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangilerine katlı oran uygulanır?

Soru 6: 6347
Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisinde değişme olabilir?
Soru 7: 6348

İki madde karıştırıldığında kimyasal reaksiyon olduğu aşağıdakilerden hangisi  ile anlaşılır?

Soru 8: 6349

 

Fotoğrafçılık tarihini araştıran Halis, eskiden fotoğraf basımında AgBr bileşiğinin kullanıldığını öğrenmiştir. 

Bu bileşik,

AgNO(suda)  +  KBr (suda)  →  AgBr (k)  +  KNO3 (suda) 

tepkimesiyle elde edilir.

Buna göre şeçeneklerdeki olaylardan hangisinde gerçekleşen tepkimeyle yukarıdaki tepkime türü aynıdır?

Soru 9: 6350

Çevrim santralinde metan gazı, 

CH4(g)  + 2O2(g) → CO2(g)  + 2H2O(g) 

tepkimesine göre yakıldığında açığa çıkan karbon dioksit gazının %90'ı tutlup depolanıyor. Bu işlem esnasında üretilen elektriğin %15'i kaybediliyor. Karbon dioksit depolaması yapmayan bir santralde 1 m3 metandan yaklaşık 12 kW elektrik enerjisi elde ediliyor. Karbon dioksit gazını depolamak isteyen çerim santralinde normal koşullarda 448 L metan gazı, %80 verimle yakışıyor.

Buna göre depolanan karbon dioksit gazının hacmi ve üretilen elektrik enerjisi miktarı aşağıdaki seçeneklerden handisinde doğru verilmiştir?

Seda öğretmen laboratuvarda Pb(NO3)2 çözeltisi hazırlayıp bu çözeltinin iletkenliğini ölçüyor. Daha sonra hazırladığı çözeltiye bir miktar KI ekleyip bir süre bekledikten sonra çözeltinin iletkenliğini tekrar ölçüyor ve iletkenliğin azaldığını gözlemliyor.

Buna göre Seda öğretmenin yaptığı deney sonucunda seçeneklede verilen ifadelerden hangisi çıkarılamaz?